NHB LED 303

Kućište izradjeno od livenog aluminijuma, tretirano protiv korozije

 

  • Skadišta                     
  • Izložbeni prostori
  • Sportske hale
  • Fabrike                                         

NHB LED 305

Kućište izradjeno od livenog aluminijuma, tretirano protiv korozije

  • Skladišta
  • Izložbeni prostori
  • Sportski kompleksi
  • Industrija