NLED 951

 • Tržni centri
 • Maloprodajni objekti
 • Kancelarije
 • Stambeni objekti

Kućište izradjeno od polikarbonata

SMD LED

NLED 920

 • Kuhinje, toaleti
 • Hodnici
 • Stambene jedinice
 • Manji komercijalni objekti

Kućište izradjeno od polikarbonata

SMD LED

NDLLED 928

 • Hoteli
 • Izložbene prostorije
 • Galerije, muzeji
 • Kancelarije
 • Prodajni objekti

Kućište izradjeno od livenog aluminijuma

COB LED